O mediácii

Mediácia je spôsob riešenia sporu, 
kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba 
pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich,
aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, 
ktoré spôsobili konflikt a pomáha im 
vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.